nha kinh 1
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1)21tr/tháng
Tăng ca (2)15tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)8tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

sua chua oto
Lương cơ bản: 73tr
Thực lĩnh: 73tr
Lương cơ bản (1)73tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)73tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

loi khi dieu chinh may han co2 630x420 1
Lương cơ bản: 70tr
Thực lĩnh: 70tr
Lương cơ bản (1)70tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)70tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

sua chua oto
Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1)26tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

tro ly ban hang may mac
Lương cơ bản: 55tr
Thực lĩnh: 48tr
Lương cơ bản (1)55tr/tháng
Tăng ca (2)9tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)16tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)48tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

LXE DUC
Lương cơ bản: 60tr
Thực lĩnh: 55tr
Lương cơ bản (1)60tr/tháng
Tăng ca (2)15tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)20tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)55tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

day chuyen lap rap ghe 1
Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1)25tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

0 img 04
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1)28tr/tháng
Tăng ca (2)8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

tho han ba lan 001
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1)30tr/tháng
Tăng ca (2)10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo