lap dat dieu hoa 1
Lương cơ bản: 36tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1)36tr/tháng
Tăng ca (2)6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)15tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

hellojob local p9gmqABFSB
Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1)26tr/tháng
Tăng ca (2)7tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)4tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

z4748159865022 9fbe949f0e908445379320daf5209db4
Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1)26tr/tháng
Tăng ca (2)6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

soleil 1
Lương cơ bản: 36tr
Thực lĩnh: 32tr
Lương cơ bản (1)36tr/tháng
Tăng ca (2)8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)12tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)32tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc han quoc nganh cong nghe o to
Lương cơ bản: 39tr
Thực lĩnh: 33tr
Lương cơ bản (1)39tr/tháng
Tăng ca (2)9tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)15tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)33tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

det bach hoa e1612432418794
Lương cơ bản: 23tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1)23tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

dien tu kim tuong
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1)21tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

garmin 1 e1613535813453
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1)21tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Tan Truc Dai Bac
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1)22tr/tháng
Tăng ca (2)5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)8tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nhi Uc
Lương cơ bản: 23tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1)23tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

dien tu dai quan
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1)22tr/tháng
Tăng ca (2)Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3)Liên hệ
Lương thực lĩnh (4)22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

IMG 20230311 101451
Lương cơ bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1)32tr/tháng
Tăng ca (2)8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3)12tr/tháng
Lương thực lĩnh (4)28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo