Việc làm Địa điểm Lương cơ bản Ngày hết hạn
Nông nghiệp quay lại lần 2 Tuyển gấp KANAGAWA - OSAKA 170.000 25/02/2019
Chăm sóc người già CHIBA 161.000 08/02/2019
Bảo dưỡng máy HIROSHIMA 150.000 31/01/2019
Chế biến Hải sản MIYAGI 140.488 20/02/2019
Làm bánh mỳ YAMANASHI 143.000 10/02/2019
Chế biến thuỷ sản Ibaraki 150.000 10/02/2019
Nữ – Giặt là CHIBA 153.000 12/03/2019
Xây dựng – Chống thấm KANAGAWA 190.000 28/02/2019
Nam – Đóng gói, đóng hộp TOKYO 170.000 28/02/2019
Nam – Hàn bán tự động HYOGO - OSAKA 157.000 10/01/2019
Nam – Hàn bán tự động AICHI 153.000 23/01/2019
Nữ – Đúc nhựa KANAGAWA 156.000 20/01/2019
1 2 3 4