Slide

Cơ hội làm việc nâng cao tại Nhật Bản

"Tích lũy 200 Triệu-600 Triệu-800 Triệu-Nâng cao kiến thức"

Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Thu nhập từ 36 đến 50 triệu/tháng

Xem thêm

Miễn phí tiếng Nhật trước khi phỏng vấn

"Chi phí hợp lý - Lương đảm bảo - Xuất cảnh đúng tiến độ - Thu nhập cao"

Xem thêm