CLB tiếng Nhật

SOLEIL chúc mừng các em Du học sinh ra COE kỳ tháng 4/2021

SOLEIL chúc mừng 7 e Du học sinh Nhật Bản đã đỗ Tư cách lưu trú (COE) kỳ tháng 4/2021 Công ty cổ phần đầu tư SOLEIL tiếp tục tuyển sinh, triển khai tiếp nhận hồ sơ kỳ tháng 10/2021 với nhiều chương trình tốt...

Xem thêm

Tuyển giáo viên tiếng Nhật làm việc tại Đông Anh Hà Nội

Để phát triển hệ thống đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đối tác Nhật Bản đang làm việc với công ty ngày càng mở rộng về số lượng, chất lượng. Chúng tôi liên tục tuyển giáo viên tiếng Nhật giảng dạy tại trung tâm đào tạo của chúng...

Xem thêm